ROBOTICS APPLICATION

PALLETIZING , PART AND PLACE

งานหยิบจับชิ้นงาน จัดเรียงชิ้นงานต่างๆ วางสินค้าเรียงตามตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือการจัดส่ง ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
HANDLING, TRIMMING

งานหยิบจับชิ้นงานออกจากเครื่องจักรเครื่อง Press จากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อลดการใช้แรงงานคนและเพื่อความปลอดภัย สามารถรับน้ำหนักชิ้นงานได้มาก และสามารถปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับเครื่องจักรของลูกค้าได้
MIG,TIG,PLASSMA WELDING

งานตัดเลเซอร์ งานเชื่อมด้วยเลเซอร์
WATERJET CUTTING AND TRIMMING

งานตัด - งานตัดแต่งชิ้นงาน ด้วยระบบน้ำแรงดันสูง
ROBOT SPOT WELDING

งานเชื่อม Spot ตั้งโปรแกรมการทำงานให้สามารถเชื่อมชิ้นงานได้ตรงจุด ครบถ้วนทั้งงานเชื่อมเหล็ก เชื่อมสแตนเลส เป็นต้น
 
Contact us